Hvad giver netværket dig?

Som medlem af netværket får du forskellige fordele, som kan gøre en forskel i dit daglige arbejde med råvarer og foder

  • Et aktivt fællesskab med dygtige kollegaer i branchen, som du sparrer og deler erfaring med
  • Kortere vej til kontakter og viden, der sparer tid og ressourcer for dig og din virksomhed
  • Viden om aktiviteter, projekter, udvikling og tendenser på markedet
  • Mulighed for at deltage i virksomhedsbesøg og høre interessante foredrag
  • Adgang til ekspertrådgivning på området og lister om lovstof

Kommende aktiviteter

8. oktober 2021
Webinar: Mærkning af NON-GMO produkter til landmænd, der leverer til Arla 

November 2021
Webinar: Toksiner i foderet - arter, indflydelse og forebyggelse/bekæmpelse

2022
Webinar: GMP+ standarden - ændringer i forhold til tidligere 

2022
Webinar: Muligheder for anvendelse af animalsk foder til produktions- og selskabsdyr - reglerne i biproduktforordningen

Netværksmøder 2021:

  • 11. maj
  • 14. oktober

Afsluttede webinarer:

4. marts 2021
Webinar: Bæredygtigt foderprotein - nye kilder, nye værdikæder
16. december 2020
Webinar: Anprisning på foder til fødevareproducerende dyr - regler for markedsføring
25. november 2020
Webinar: Regler for anvendelse og mærkning af tilsætningsstoffer
27. oktober 2020 

Webinar: Afrikansk Svinepest (ASP) - udvikling i smittespredning og beredskabsplaner


Fodernetværk.dk

For leverandører af råvarer til foderbranchen og producenter af foder med fokus på at opnå ny faglig og praktisk viden og drøfte aktuelle udfordringer og problemstillinger i relation til foder og handel med foder.

Historien bag Fodernetværk.dk

Fodernetværk.dk har rødder helt tilbage til 1993. 

Nordisk ERFA blev oprindelig dannet af Daniit i samarbejde med KFK med henblik på at drøfte sporbarhed. 

Efter KFK's opløsning i 2002 blev Nutri•Doc bedt om at facilitere og udvikle gruppen. Nutri•Doc drev gruppen helt frem til 2020, hvor netværket bliver overdraget til Pingo Consult. 1. januar 2022 bliver netværket overdraget til Mediator A/S

Netværket i dag - Fodernetværk.dk - henvender sig fortsat til agro-producenter samt deres leverandører (producenter af service og halvfabrikata) samt øvrige med interesse for foderstoffer.