Fodernetværk.dk

For leverandører af råvarer til foderbranchen og producenter af foder med fokus på at opnå ny faglig og praktisk viden og drøfte aktuelle udfordringer og problemstillinger i relation til foder og handel med foder.

Hvad giver netværket dig?

Som medlem af netværket får du forskellige fordele, som kan gøre en forskel i dit daglige arbejde med råvarer og foder

  • Et aktivt fællesskab med dygtige kollegaer i branchen, som du sparrer og deler erfaring med
  • Kortere vej til kontakter og viden, der sparer tid og ressourcer for dig og din virksomhed
  • Viden om aktiviteter, projekter, udvikling og tendenser på markedet
  • Mulighed for at deltage i virksomhedsbesøg og høre interessante foredrag
  • Adgang til ekspertrådgivning på området og lister om lovstof

Kommende aktiviteter

8. oktober 2021
Webinar: Mærkning af NON-GMO produkter til landmænd, der leverer til Arla 

November 2021
Webinar: Toksiner i foderet - arter, indflydelse og forebyggelse/bekæmpelse

2022
Webinar: GMP+ standarden - ændringer i forhold til tidligere 

2022
Webinar: Muligheder for anvendelse af animalsk foder til produktions- og selskabsdyr - reglerne i biproduktforordningen

Netværksmøder 2021:

  • 11. maj
  • 14. oktober

Afsluttede webinarer:

4. marts 2021
Webinar: Bæredygtigt foderprotein - nye kilder, nye værdikæder
16. december 2020
Webinar: Anprisning på foder til fødevareproducerende dyr - regler for markedsføring
25. november 2020
Webinar: Regler for anvendelse og mærkning af tilsætningsstoffer
27. oktober 2020 

Webinar: Afrikansk Svinepest (ASP) - udvikling i smittespredning og beredskabsplaner


Historien bag Fodernetværk.dk

Fodernetværk.dk har rødder helt tilbage til 1993. 

Nordisk ERFA blev oprindelig dannet af Daniit i samarbejde med KFK med henblik på at drøfte sporbarhed. 

Efter KFK's opløsning i 2002 blev Nutri•Doc bedt om at facilitere og udvikle gruppen. Nutri•Doc drev gruppen helt frem til 2020, hvor netværket bliver overdraget til Pingo Consult.

Netværket i dag - Fodernetværk.dk - henvender sig fortsat til agro-producenter samt deres leverandører (producenter af service og halvfabrikata) samt øvrige med interesse for foderstoffer.